Staten må ta over persontogene

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin
Rolf Ringdal

Go-Ahead Norge har bedt regjeringa om hjelp til å overleve.  Skal vi tro det britiske anbudsselskapet vil de ikke kunne utøve sitt samfunnsansvar hvis de ikke får mer penger av staten. De har tatt skrittet med å skrive til statsministeren om å få mer penger. Go-Ahead får ikke de passasjerene de har beregna for at de skal klare sine forpliktelser i anbudet.

Les mer…

Ny rapport viser at godsoverføring gir klimagevinst

FacebooktwitterredditpinterestlinkedinFacebooktwitterredditpinterestlinkedin

Ny livsløpsanalyse viser at godsoverføring fra vei til bane på strekningen Oslo-Bergen gir klimagevinst både i et kort og et langt perspektiv.

Jernbanealliansen, som NLF er medlem av, har fått gjennomført en livløpsanalyse av klimaeffektene av godsoverføring mellom vei og bane på strekningen Oslo-Bergen mot 2050.  Analysen har sett nærmere på to scenarioer for godsoverføring.

Les mer…